Arts Marcials Tradicionals

Iaido

El Iai-Do és un dels BUDO (art marcial) més depurat tant a nivell tècnic com mental, centrat en la pràctica amb el iaito o katana. Per mitjà del kihon (moviments fonamentals) i els kata (formes determinades de combat), el practicant assolirà un control total del cos i de l’esperit. El iaido es practica sol, en diferents situacions imaginàries de combat contra un o diversos adversaris.

Previous
Next

El nostre sensei

Tenim diferents activitats dirigides pels millors professionals perquè et diverteixis i aprenguis mentre et poses en forma.
Pere Calpe

Pere Calpe

8è dan Kyoshi de Nihon Tai Jitsu

7e Dan Nihon Kobudo tanbo jitsu
5e Dan ZNKR Iaido
4rt Dan ZNKR Jodo

Consol Gonzalez

3er Dan Nihon tai- jtsu / jujutsu

2on Dan Nihon Kobudo tanbo-jitsu
3er Dan ZNKR Iaido
1er Dan ZNKR Jodo
1er Dan Daito ryu aikijujutsu

Aina Calpe

Aina Calpe

Professors-assistents IAIDO I JODO

3er Dan ZNKR Iaido
2on Dan ZNKR Jodo

La nostra galeria
Club Budokan Penedès - Iaido
Club Budokan Penedès - Iaido
El iaidō en japonès, 居合道 és un art marcial japonès1 relacionat amb el desembeinat i l’envainado de la katana. Hi havia practicat pels samurais, especialment en el període Edo. Aquestes tècniques sorgeixen principalment per poder atacar o defensar-se alhora que es desembeinava, començant per tant l’enfrontament amb l’arma encara a la saya (beina) i desembeinant amb la velocitat apropiada per atacar o contraatacar l’oponent sense donar-li temps a reaccionar.
Club Budokan Penedès - Iaido
Scroll to Top